/ – -

 

– Liloviy Lokus Kvitka Lyubovi

 

– . (.)

– - Red Burbon

 

 

 

 »

 

  

   

 

 

LILOVIY LOKUS KVITKA LYUBOVI

-, /

LA ZURIK KIEVSKAYA MINIATYURA

, , , ,

-, /

ULAN KIRYAN KIEVSKAYA MINIATYURA

-, /

BLU SANNI LEL

-, /

LILU KVITKA LYUBOVI

-, /

ZOLOTOI LUCHIK O'SHARLE

,

/

ARTEMIZIA PRONYA

-, /

-, /

, 2 , ,

, /

, , ,

-, /

-

-, /

-, /

-, /

-, /